Others

อิเล็กทรอนิกส์ บุหรี่ – สิ่งนี้ กำลังติดตาม เลิก การใช้ยาสูบ หน่วย

เคย ตั้งแต่ สาธารณะ เติบโตขึ้นเป็น มีสติ เกี่ยวกับ อันตราย ของ การสูบบุหรี่ จำนวน ทศวรรษ ในอดีต , หลาย บุคคล ได้ ตั้งอยู่ เลิกบุหรี่ นิสัย ยาก . ธุรกิจ ได้รับการคิดค้นและ ผลิต การสูบบุหรี่ การเลิก สินค้า สำหรับ มาก เป็นเวลานาน ในขณะนี้ ตั้งแต่แผ่นแปะนิโคตินไปจนถึงหมากฝรั่งผู้ติดนิโคตินได้ ใช้ เพื่อ หยุด พฤติกรรม ของพวกเขา

บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่ รับทราบ เป็นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ ไฟฟ้า ) เป็นบุหรี่ ใหม่ล่าสุด รายการ ใน market พวกเขา สร้าง ให้ ดูเหมือน และ รู้สึก เหมือนบุหรี่ จริง แม้กระทั่งลงไปถึง ปล่อยควัน สังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ จริง รวม ยาสูบใด ๆ ผู้ใช้ สูดดมไอนิโคตินซึ่ง ปรากฏ คล้ายควัน ไม่มีออก สารก่อมะเร็งใด ๆ พบ ในควันบุหรี่ซึ่ง ทำลาย ต่อผู้สูบและ บุคคลอื่น เกี่ยวกับ ปัจจัย เช่นกัน | อย่างดี | อย่างมีประสิทธิภาพ | อย่างถูกต้อง} เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากข้อเท็จจริง พวกเขาไม่ได้เป็น หัวข้อ เป็น เหมือนกัน เข้มงวด การทดสอบ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ มีและสามารถ {อาจเป็นไปได้ | อาจจะเป็นไปได้) อาจจะ มาก เป็นอันตราย ต่อ สุขภาพ ของผู้ใช้

ในขณะที่บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตเป็น มากขึ้น และ มากขึ้นมากขึ้น เป็นที่นิยม พวกเขา เพิ่มมากขึ้น ใช้แล้ว สูบบุหรี่ในผับและ คลับ ด้วย การสูบบุหรี่ ban. บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ดู เป็น ตามมา ปัจจัย และ อาจ อีกไม่นาน เปลี่ยน บุหรี่ จริง ใน อุปกรณ์กอล์ฟ ขายบุหรี่ไฟฟ้า

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*